Lön


Lönehantering i Sollentuna


Alla vill vi ha rätt lön!


Lönehantering är komplext och kräver kontinuerlig

utbildning, erfarenhet och noggrannhet. Vi har

konsulter som uteslutande arbetar med löner och

lönefrågor.


Ett axplock av vad vi kan hjälpa Dig med;


  • Komplett lönehantering
  • CSR-förfrågningar,
  • Rapporteringar till Fora/Collectum
  • Upprättande av personalhandbok
  • Semesterberäkningar
  • Semesterfrågor
  • Reseräkningar


Vi har lönekonsulter som är auktoriserade via SRF. Vi arbetar enligt SALK (Svensk Standard för Auktoriserad Lönekonsult) Vi hjälper både små och stora företag!EkonomiLänken AB  I  Box 726  I  Hammarbacken 4 B  I 191 27 Sollentuna  I  Sweden

Tel +46 (0) 8-594 697 00  I  info@ekonomilanken.se  I  www.ekonomilanken.se