WWF

Varför är WWFs arbete så viktigt

 

Kris för den biologiska mångfalden

Populationerna av vilda ryggradsdjur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt minskat med hela 69% mellan 1970 och 2018. Det visar WWFs Living Planet Report 2022, som granskar tillståndet på planeten. Rapporten IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services 2019 larmar även om att ofattbara 1 miljon arter riskerar att försvinna. Det är skrämmande siffror.

 

Klimatförändringar

Det har nog inte undgått någon att klimatet förändras p.g.a. människans utsläpp.

Det är svårt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extremväder som perioder av extremhetta, torka, skyfall, stormar som i sin tur ökar risken för följder som skogsbränder och översvämningar. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion, men även vi i Sverige kommer att drabbas allt oftare. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Nu räknas varje tiondels grad. Här kan du läsa mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka lösningar WWF tror på.

 

 

Rädda skogarna

Hela 90 procent avlivet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll.Skog huggs nerför ved att elda med, för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.


unsplash