Hållbarhet

HÅLLBART - Helt naturligt 

 

Globalt - WWF

Vi är ett företag som vill göra skillnad. Miljön finns omkring oss alla och berör oss alla. Vi har valt att ta 1% av vår omsättning per år för att satsa på miljön. Vet du att 90% av alla insamlingar i världen går till humanitära insatser och bara 10% till djur och natur! Det vill vi påverka.

Vårt mål med vårt bidrag är att det går direkt till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna.

Vi hoppas att fler företag kan följa vårt exempel

 

Största Hoten mot naturen

Precis som med klimatet håller vi på att såga av den gren vi sitter på. Vi har ökat vårt välstånd och många har lyfts ur fattigdom, men baksidan av myntet är klimathot och förstörd natur. Under lång tid har vi tömt fiskbestånd, huggit ner urskogar, expanderat storskaligt jord- och skogsbruk, spritt farliga kemikalier och fraktat främmande arter kors och tvärs över världen.

 

Förlust av livsmiljöer, överutnyttjande och jordbrukets expansion är de dominerande orsakerna bakom dagens förlust av arter.

 

Av biomassan för däggdjur i världen är 36% människor, 60% tamdjur och endast 4% vilda djur. Mångfalden av arter i vår flora och fauna minskar galopperande.

Läs gärna mer på WWF Living Planet Report 2020

 

Lokalt – digitalisering och sortering

Ett kontor påfrestar inte mycket på miljön jämfört med många andra verksamheter. Men då gör vi vad vi kan ändå. Digitalisering står högt på listan och alla nya kunder är i stort sett utan papper. De kunder vi haft ett tag påverkar vi på bästa sätt att övergå till att bli ett papperslöst företag gällande redovisning och lönehantering.

På kontoret sorterar vi plast, metall, kompost och miljöfarligt avfall trots att vår hyresvärd inte har hantering av allt detta. Det gör vi genom att hjälpas åt då vi tycker det är viktigt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.