1% For The Planet

1% for the Planet 

 

1% for the Planet är en global rörelse och en ideell organisation som grundades av Yvon Chouinard, grundaren av företaget Patagonia, och Craig Mathews, ägaren av företaget Blue Ribbon Flies. 1% for the Planet uppmanar företag och enskilda individer att donera minst 1% av sin årliga omsättning eller inkomst till miljörelaterade projekt och organisationer.

Syftet med 1% for the Planet är att samla resurser och stödja insatser för att bevara och skydda vår planet. Genom att engagera företag och privatpersoner i att donera en del av sin ekonomiska framgång till miljöprojekt, skapas en kraftfull och hållbar påverkan.

Organisationen fungerar som en matchmaker mellan givare och miljöorganisationer. De granskar och certifierar organisationer för att säkerställa att de uppfyller höga standarder för miljöskydd och att de har en konkret och mätbar påverkan. Sedan kopplar de samman dessa organisationer med företag och individer som är villiga att ge 1% av sina intäkter till dem.

Genom 1% for the Planet kan företag och enskilda personer kanalisera sina resurser till projekt som arbetar med att bevara och återställa ekosystem, bekämpa klimatförändringar, skydda hotade arter, främja hållbar jordbruk och mycket mer. Genom att samla och samordna dessa insatser bidrar 1% for the Planet till att göra en verklig skillnad för vår planet.

Genom att delta i 1% for the Planet kan företag och individer visa sitt engagemang för hållbarhet och miljöskydd. Det ger en möjlighet att ta konkreta steg för att minska den negativa påverkan på vår planet och istället bli en del av lösningen.

Så kort sagt, 1% for the Planet är en global rörelse som uppmanar företag och privatpersoner att donera minst 1% av sin omsättning eller inkomst till miljöprojekt och organisationer, vilket hjälper till att bevara och skydda vår planet för framtida generationer.

är ett företag som vill göra skillnad. Miljön finns omkring oss alla och berör oss alla. Vi har valt att ta 1% av vår omsättning per år för att satsa på miljön. Vet du att 90% av alla insamlingar i världen går till humanitära insatser och bara 10% till djur och natur! Det vill vi påverka.

Vårt mål med vårt bidrag är att det går direkt till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna.

Vi hoppas att fler företag kan följa vårt exempel