Digitalisering


Digitalisering


Pappershögar? Pärmar? Ett minne blott!


Tidigare växte sig pärmraderna längre och längre. Med dagens teknik kan pärmar bli ett minne blott. Endast ett fåtal papper behövs i fysisk form.


- Leverantörsfakturor skickas via scanningscentral. Dessa blir då automatiskt tolkade och du attesterar fakturorna via en inloggning på internet.


-Kundfakturor skapas digitalt och sparas i systemet alternativt skrivs en pdf ut som fakturakopia och dessa sparas i ditt företags mapp hos oss. Fakturan som går till kund kan oftast mailas.


- Utlägg/kvitton kan skannas eller fotas för smidig överföring till bokföringen. Dock måste originalet sparas i den enda pärmen du har kvar.


-Tidredovisning sker genom app eller internetbaserad lösning. Du attesterar dina anställdas arbetade timmar och frånvaro. Uppgifterna förs sedan digitalt över till vårt lönesystem för vidare hantering.


- Alla in- och utbetalningarna förs över via fil till vårt redovisningssystem. Underlagen sparas och märks med verifikationsnummer i ditt företags mapp hos oss.


- Alla deklarationer samt utdrag från skatteverket sparas ner i pdf-format i ditt företags mapp hos oss.


- Bokslut görs digitalt, dvs alla bilagor och dokument sparas som pdf. Revisorn får en usb-sticka med hela bokslutet. Årsredovisning i orginialet sparas i fysisk form i den enda pärmen.


Som du ser så kan i stort sett allt göras digitalt. Det behövs endast en pärm, för kvitton/utlägg samt originalet för Årsredovisningen och Årsstämmoprotokollet.


Företagandet blir smidigt då du inte är "låst" vid en arbetsplats utan kan sköta ditt företags affärer varifrån du än är. Det enda som behövs är en uppkoppling till internet och en telefon eller dator.Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur detta skulle kunna appliceras på ditt företagande!