Tjänster


Känner du också osäkerhet kring ekonomin i företaget? Du är inte ensam! Många upplever samma sak och vi erbjuder därför möjligheten att helt eller delvis lämna den ekonomiska administrationen i våra händer.


Tillsammans skapar vi effektiva rutiner med hjälp av moderna system och hög kunskap. Lämna bokföringen inklusive avstämningar, bokslut, rapportering, fakturering, betalningar, löner, deklarationer samt årsredovisning till oss, så sparar du både tid och energi.


Ni kan lita på att vi optimerar flödet på ett, för dig, kostnadseffektivt sätt. Flertalet av våra redovisningskonsulter är auktoriserade av SRF och hjälper till hos allt från små till stora företag – aktiebolag eller enskild firma. Inget uppdrag är för stort eller för litet och vi har såväl nationella som internationella kunder.


Vi jobbar aktivt för att digitalisera alla våra redovisningsprocesser. Pärmar och papper lämnar plats åt digitala lösningar. Enkelheten i hanteringen gör att din administration minskar. Både kundfakturor och leverantörsfakturor finns således alltid tillgängliga och går att komma åt, när du än behöver dem och var du än befinner dig.


Vi hjälper även till med all administration om ett nytt bolag ska bildas eller om något ska ändras i ditt befintliga bolag.